Kapitlen i körkortsboken

Körkortsboken innehåller många olika kapitel som du måste kunna när du ska ta B-körkort. Körkortsboken är endast utformad för just B-körkort. Vill du ta ett annat sorts körkort måste du komplettera körkortsboken med en annan bok också. Körkortsboken inleds precis som alla andra böcker med en introduktion, den beskriver hur vägen till ditt körkort kommer att se ut. Efter introduktionen kommer man till kapitlen om bland annat stadskörning och landsvägskörning. Här beskriver boken hur det är att köra i städer och utanför städerna med avfarter, viltfaran och parkering. Vidare kan du läsa om din bils säkerhet osv. Två mer komplicerade delar av bilkörning beskrivs också i körkortsboken. Det är mörkerkörning och halkkörning. Vidare berättar körkortsboken om erfarna och oerfarna förare i trafiken, bilkörning med alkohol i bloder och även ekonomisk körning med mera. Gällande besiktning av din bil och andra regler, t.ex. trafikförsäkrning och hastighetsregler. I körkortsboken står det också om vad du ska göra om en olycka skulle ske, om du kör på en älg eller voltar med bilen exempelvis. Körkortsboken har också ett frivilligt kapitel som handlar om bilkörning utomlands. Boken avslutas med övriga detaljer som förklaringar av en del ord och begrepp, samt ett register.