Starta om på nytt

Location, location, location. Läget på ett hus är allt! Även om finanskrisen visserligen har påverkat oss i mångt och mycket så är det ett faktum som aldrig förändras, och det är att vi människor har ett behov av förändring. Vi flyttar från våra hem och skapar nya hem på nya platser. Det viktigaste när man köper ett hus skulle många säga är läget på huset. Och vad är mer av ett drömläge om inte stranden? Men i takt med att vi människor har allt fler önskemål om hur de perfekta boende ska se ut så blir det även svårare att hitta drömhuset. Just därför väljer allt fler att bygga ett eget hus från grunden.

Men vart hittar man då information om att bygga hus på strandtomt? Först och främst gäller det att man har koll på de lite tråkigare bitarna så som bygglov, försäkringar och avtalsformer. Just när det gäller information om att bygga hus på strandtomt så är det lite speciella saker man måste tänka på. När man letar information om att bygga hus på strandtomt så är det speciellt en lagstiftning man kommer få reda på. Denna lagstiftning säger att om man bygger nära vattnet så måste man söka om dispens från strandskyddet, och detta ska ske samtidigt som man ansöker om bygglov.

Den 2a maj 2011 så trädde nya regler i kraft. Denna innebär att man i vissa fall måste söka dispens ifrån strandskyddet när man ska bygga hus på stranden. Den som söker information om att bygga hus på strandtomt kommer sannerligen att bli erfaren att det i regel är svårare att få tillstånd för nybygge än ombygge. Ännu en sak som den som söker information om att bygga hus på strandtomt kommer att få reda på är att det numer är väldigt svårt att få en tomt med total strandrätt. Det vill säga en tomt som går ändå ner till vattnet utan att sista biten istället tillfaller allemansrätten. Det var därför strandskysslagen trädde i kraft, på 40talet var nämligen allmän mark nere vid vattnet utrotningshotad.

Övrig information om att bygga hus på stranden kan man få på kommunhuset i staden. Man kan även leta på Internet efter information om att bygga hus på stranden. Annars är det en bra idé att prata med andra som själv har byggt ett hus på stranden, dessa har själva sökt information om att bygga hus på strandtomt en gång i tiden.